TIENS POHÁR ZDRAVÍ HYPER-H | VODÍKOVÁ VODA Zobrazit větší

TIENS POHÁR ZDRAVÍ HYPER-H | VODÍKOVÁ VODA

D98

Nové

Dostupnost: Dodáme do 1-10 dní

Země původu: Čína

Více informací

40 333 Kč

Přidat na seznam přání

Více informací

TIENS POHÁR ZDRAVÍ HYPER-H | VODÍKOVÁ VODA

Voda je základním prvkem našeho těla. Tvoří zhruba 60 až 70 procent lidského těla. Každý systém nacházející se v našem těle je na vodě závislý, od mechanismu vylučování toxinů až po trávení. TIENS Pohár zdraví z řady TIENS Pramen zdraví je přístroj, který produkuje volné sloučeniny vodíku (H2). Pitím vody bohaté na vodík jej přivádíte do těla. Vodík pak cirkuluje organismem, reaguje s volnými kyslíkovými radikály a neutralizuje je.

TIENS Pohár zdraví z řady TIENS Pramen zdraví, vybavený inteligentním systémem řízení v podobě mikropočítače a kontrolní jednotky MCU s čipem, zesiluje elektrický obvod a elektrolytické pletivo z titanu a bílého zlata. Pohár dodává elektřinu na oba konce elektrolytického pásu, v němž probíhá elektrolýza vodného media, a vzniká voda bohatá na sloučeniny vodíku. Proces výroby této vody provázejí barevné efekty světel zakomponovaných do designu přístroje. Malý, lehký a elegantní přístroj si uživatel může pohodlně nosit všude s sebou.

Plynný neboli dvouatomový molekulární vodík má chemickou značku H2. Jde o nejlehčí prvek ve vesmíru. Z tohoto důvodu je přístupnější pro buňky na molekulární úrovni. Molekulární vodík se dokáže rychle šířit hluboko do všech buněk lidského těla včetně mitochondrií a snadno prochází hematoencefalickou membránou. V lidském těle působí jako antioxidant, pomáhá předcházet poškození buněk a tvorbě zánětů, chrání DNA a bojuje proti nekontrolovanému buněčnému růstu. Zároveň umí chránit buňky před oxidativním stresem a podporovat přirozenou obranyschopnost organismu. Je 863krát účinnější než koenzym Q10, 290krát účinnější než katechiny, 221krát účinnější než polyfenoly a 176krát účinnější než vitamin C.

Problém spočívá v tom, že vodík, který je jedním z prvků vody, není pro buňky našeho těla snadno dostupný. „Volný“ vodík (vodíkové molekuly nenavázané na jiné molekuly) je totiž poměrně vzácný, a protože jde o lehký plyn, rychle se vypařuje.

Hlavní úlohou vody bohaté na vodík je dodat tělu vodík v podobě, kterou mohou lidské buňky snáze využít. Vodík je elektricky neutrální, snadno prostupuje biologickými membránami a účinně se dostává ke všem buňkám, kde funguje jako antioxidant. Když pijete vodu bohatou na vodík z TIENS Poháru zdraví z řady TIENS Pramen zdraví, vodík cirkuluje v těle ve formě iontů s volným elektronem, ty reagují s volnými kyslíkovými radikály a neutralizují je. Voda bohatá na vodík pomáhá organismu efektivněji fungovat.

MECHANISMUS PŮSOBENÍ

Voda bohatá na vodík z TIENS Poháru zdraví z řady TIENS Pramen zdraví umí:

  • čistit tělo a kůži od toxinů
  • coby silný antioxidant pomáhat s ochranou buněk před oxidativním stresem li>podporovat přirozenou obranyschopnost organismu

VÍCE INFORMACÍ:

mocný vodík

mocný vodík

Další informace obrazem:

Vodíková voda Tiens.life

Vodíková voda Tiens.life

Vodíková voda Tiens.life

Vodíková voda Tiens.life

Vodíková voda Tiens.life

Vodíková voda Tiens.life

Vodíková voda Tiens.life

Vodíková voda Tiens.life

Vodíková voda Tiens.life

Vodíková voda Tiens.life

Vodíková voda Tiens.life

Vodíková voda Tiens.life

Vodíková voda Tiens.life

Vodíková voda Tiens.life

Vodíková voda Tiens.life

Vodíková voda Tiens.life

Vodíková voda Tiens.life

Vodíková voda Tiens.life

Vodíková voda Tiens.life

Vodíková voda Tiens.life

Vodíková voda Tiens.life

Vodíková voda Tiens.life

Vodíková voda Tiens.life

Vodíková voda Tiens.life

Vodíková voda Tiens.life

Vodíková voda Tiens.life

Vodíková voda Tiens.life

Vodíková voda Tiens.life

Upozornění:výše uvedené není možné považovat za lékařské tvrzení. Jedná se o obecné domněnky, či jakým způsobem nebo na co se obvykle produkt používá. Tento produkt nemá schválené léčivé účinky a nejedná se o lék. Není určeno jako náhrada zdravého životního stylu.

TIENS PRAMEN ZDRAVÍ TQ-Z19

Pohár zdraví Hyper-H

Uživatelská příručka

Tianjin Tianshi Bioengineering Co., Ltd

Postcode 301700

No.20 XinYuan Road, Wuqing Development Area,

Tel 86 22 8212 4400Tianjin, China www.tiens.com

Model: TQ-Z19

Popis

Pohár zdraví Hyper-H z řady TIENS Pramen zdraví, vybavený mikroprocesorovou řídící jednotkou s kontrolním čipem, zesilovací elektrický obvod a elektrolytické pletivo z titanu a bílého zlata. Pohár dodává elektrickou energii na obou koncích elektrolytického pásu, v němž probíhá elektrolýza vodného média vedoucí ke vzniku vody bohaté na vodíkové ionty. Proces výroby této vody provázejí barevné efekty, neboť do designu Poháru byla zakomponována barevná světla. Produkt je malý, lehký a elegantní, a tak ho můžete pohodlně nosit při sobě.

Pokyny pro uživatele

1. Zapnutí

Stiskněte na dobu 2 sekund tlačítko on/off, čímž přístroj uvedete do chodu, zbarví se LED displej a bzučák vydá krátký zvukový signál.

2. Vypnutí

Stiskněte na dobu 2 sekund tlačítko on/off, čímž přístroj vypnete, barevný LED displej potemní a bzučák vydá tři krátká pípnutí.

3. Provozní režim

Po uvedení přístroje do chodu naběhne standardně nastavená 10-minutová doba elektrolýzy, po jejímž uplynutí bzučák vydá šest dlouhých pípnutí. Poté svítí po dobu pěti minut modrá kontrolka, následně se přístroj automaticky vypne.

4. Připomenutí nedostatečného napájení

V případě nedostatku elektrické energie se na dobu tří sekund rozsvítí červená kontrolka a bzučák vydá tři krátká pípnutí.

5. Připomenutí toho, že chybí voda nebo vodné médium

Pokud po uvedení přístroje do chodu přístroj detekuje, že chybí voda, anebo že vodné médium tvoří neminerální voda, červená kontrolka třikrát zabliká a vzápětí se přístroj automaticky vypne.

6. Nabíjení

Nejprve se ujistěte, že máte přístroj ve vypnutém stavu. Pak otevřete víko pro nabíjení a zastrčte vyhrazenou nabíječku poháru do nabíjecího portu, čímž ji připojíte ke zdroji napájení. Celková doba nabíjení je přibližně 1,5 až 2,5 hodiny. Červená kontrolka bliká během nabíjení a zhasne při dosažení plného stavu nabití baterie. Pokud je v baterii dost energie, červená kontrolka několikrát zabliká před tím, než se přístroj vypne. Během nabíjení produkt ztrácí přístup k funkci „zapnutí".

Specifikace produktu

Napětí při nabíjení: DC 5.0V

Jmenovitý proud: <5500mA

Rozměry tělesa: 64mm x výška 206mm

Bezpečnostní opatření

Pro správné používání produktu laskavě dbejte následujících pokynů:

POZOR: Pokud budete pohár používat nesprávně a nebudete věnovat pozornost bezpečnostním opatřením, mohou nastat případy poškození, úrazů a úmrtí.

1. Nepokládejte produkt na místo, které je v blízkosti ohně nebo na přímém slunečním světle. Ve velmi horkém dni nenechávejte produkt v autě. Neskladujte ho ani nedávejte tam, kde jsou vysoké teploty prostředí - mohlo by dojít k jeho prasknutí.

2. Nelikvidujte produkt spálením — může dojít k výbuchu baterie.

3. Nevkládejte produkt do zápalné kapaliny - může dojít k výbuchu nebo požáru.

4. Neohřívejte produkt v mikrovlnné troubě, nevkládejte ho do myčky na nádobí - může dojít k prasknutí a k výbuchu baterie.

5. Nepoužívejte vodu na mytí napájecího adaptéru a nabíjecího portu - může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu, požáru.

6. Neponořujte celý produkt do vody - mohou nastat poruchy ve spínacím obvodu.

7. Nenabíjejte produkt v prostředí s vysokou vlhkostí - může to způsobit úraz elektrickým proudem a poruchy ve spínacím obvodu.

8. Nerozebírejte ani neměňte produkt, neboť případné vady pak nebudou spadat do záručních oprav.

9. Jedinci, kteří užívají vnitřní zdravotní přístroje typu srdeční kardiostimulátor, nemohou pít vodu bohatou na vodík, jelikož dotyčný přístroj může být ovlivněn mikro-proudem, který vzniká spolu s vodou bohatou na vodík.

10. Čistěte prosím produkt pravidelně, protože v opačném případě může dojít k snížení jeho funkčnosti, ke vzniku rzi či zápachu.

11. Za všech okolností je zakázáno plnit produkt horkou vodou. Doporučené rozmezí provozních teplot je 5°C - 35°C.

Poznámky

1. Pečlivě si přečtěte Návod k použití, abyste pochopili podstatu používání produktu. Mějte tento dokument stále při ruce k dalšímu případnému nahlédnutí.

2. Pro přípravu cílové vody používejte balenou neperlivou minerální vodu. Žádnou jinou látku nepoužívejte.

3. Produkt nabíjejte originální nabíječkou; nepoužívejte jinou nabíječku nekompatibilní s produktem.

4. Ujistěte se, že v době nabíjení je produkt ve vypnutém stavu.

5. Manipulujte s produktem opatrně a předcházejte jeho náhodnému pádu. 6. Produkt se musí používat v teplotním rozmezí 5°C-35°C.

7. Voda bohatá na vodík by měla být vypita do dvou hodin od přípravy.

8. Při dolévání vody do produktu nepřekračujte rysku „MAX“.

9. Při přípravě vody bohaté na vodík může v pojistném ventilu víka docházet k mírnému úniku vody a slyšitelnému úniku vzduchu. Je to normální.

10. Před prvním použitím naplňte Pohár vodou na 24 hodin a nechte odstát. Teplota vody nesmí přesáhnout 35°C. Po 24 hodinách vylijte. Poté je produkt připraven k použití.

Příslušenství
Název příslušenstvíMnožstvíPoznámky
Pohár zdraví Hyper-H1
Nabíječka1
Samostatná USB nabíjecí linka1
Návod k použití1
Záruční list1
Certifikát oprávnění1
Vyřizování závad:
ZávadaMožná příčinaŘešení
Při nabíjení nesvítí kontrolkaSpatný kontakt v napájecí zásuvce; nesprávně zastrčená nabíječkaVyměňte za dobrou zásuvku; správně zastrčte nabíječku
Nelze uvést do chodu / provozovat produktNedostatečné napájeníNabijte produkt nabíječkou
Produkce vodíku je slabáUcpané větrací otvoryOdstraňte ucpávky

Poznámky: zákazníci se mohou obrátit na pracovníky po-prodejní technické podpory v případě jakékoli poruchy, která není uvedena v tabulce a kterou si zákazník nedokáže vyřešit sám v průběhu používání produktu. Při žádosti o technickou podporu prosím předložte svůj Záruční list. Nerozebírejte produkt sami.

Otázky a odpovědi k produktu TIENS Pohár zdraví Hyper-H z řady TIENS Pramen zdraví

1. Co jsou radikály?

Termín „radikály" nebo též z chemického hlediska „volné radikály" označuje atomy nebo radikálové skupiny obsahující nespárované elektrony, které vznikají rozpadem kovalentní vazby v situaci, kdy jsou molekuly chemické sloučeniny vystaveny fototermickým nebo jiným specifickým podmínkám vnějšího prostředí.

Sluneční záření, znečištěné ovzduší, kouření, pesticidy a některé další faktory vnějšího prostředí přispívají k tvorbě nadbytečných volných radikálů v lidském těle a nastolení stále se opakujícího cyklu vázání elektronů zmíněnými radikály - a právě v tomto cyklu můžeme vidět viníka významně přispívajícího ke stárnutí člověka.

2. Co je vodík? Jak lze charakterizovat vodík?

Voda „hyper-H“ je označení pocházející původně z japonštiny. Jelikož „hyper-H“ znamená v japonštině vodík, používá se i výraz „vodíková voda", anebo „voda bohatá na vodík". Charakteristika vodíku:

1) Dokonalá prostupnost

Vodíková molekula je malá, dosahuje velikosti pouhé 1/100 000 až 1/150 000 velikosti průměrné lidské buňky. Je elektricky neutrální a má silnou schopnost difúze, takže může snadno prostupovat buněčnými membránami a rychle se šířit po celém těle. Vstupuje do všech buněk, mezi něž patří i buňky tří hlavních bariér a ucpaných cév v těle člověka, a uplatňuje tam svou antioxidační schopnost.

2) Bezpečný a spolehlivý

Když se napijeme, vodík navázaný na vodu jako nosiče začne cirkulovat krevním řečištěm po celém těle a reagovat s volnými kyslíkovými radikály. Vzniká tak voda, která se následně vyloučí z těla močí, přičemž spolu s ní je bezpečně vyloučena i většina toxických látek.

3) Silný antioxidační účinek

Oxidačně-redukční potenciál vodíku dosahuje hodnot až -300 až -500 mV. Když vezmeme „0“ jako střední hodnotu, pak čím je hodnota zápornější, tím větší antioxidační účinek působí. Ostatně antioxidační účinek vodíku je vyšší, než jaký mají známé antioxidanty vitamín A, C a E či zelený čaj.

3. Na jakém principu funguje TIENS Pohár zdraví Hyper-H z řady TIENS Pramen zdraví?

Pohár je vybaven inteligentní mikroprocesorovou jednotkou s řídícím čipem, zesilovacím obvodem a elektrolytickou sítí z platiny, na povrchu ošetřenou titanem. Elektrolýzou vodného média dochází k tvorbě vody bohaté na vodík, s napájením na obou koncich elektrolytického pásu. Do designu produktu je zakomponováno neonové světlo, které při produkci vody jiskří. Pohár je malý a přenosný a máte k němu tak neustále přístup. Zároveň je i módní a vysoce kvalitní.

4. Jak se Pohár nabíjí? Můžeme Pohár nabíjet v době, kdy vyrábí vodíkovou vodu?

Nejprve se ujistěte, že je produkt vypnutý. Pak otevřete nabíjecí víčko a speciální nabíječku zastrčte do nabíjecí zdířky, abyste přístroj napojili na zdroj elektrické energie. Doba nabíjení je přibližně 1,5 až 2,5 hodiny. Během nabíjení bliká červená kontrolka. Jakmile je baterie plně nabita, kontrolka zhasne. Pokud je v baterii dost energie, červená kontrolka před vypnutím přístroje několikrát blikne. Během nabíjení není umožněn přístup k funkci „zapnout přístroj“.

Po nabití baterie vytvořte podmínky, aby mohl Pohár produkovat vodíkovou vodu.

5. Jak dlouho vydrží lithiová baterie, která je uvnitř TIENS Poháru zdraví Hyper-H z řady TIENS Pramen zdraví?

Životnost lithiové baterie závisí na počtu plného nabití a vybití baterie, tzn. ze 100% nabití do 100% vybití. Životnost baterie se obvykle vztahuje k více než 80% kapacitě baterie, což znamená, že podle uvedeného výpočtu by vnitřní lithiová baterie Poháru měla vydržet více než 300 plných nabití a vybití.

6. Jaká je životnost TIENS Poháru zdraví Hyper-H z řady TIENS Pramen zdraví?

TIENS Pohár zdraví Hyper-H z řady TIENS Pramen zdraví je vyroben z mezinárodně certifikovaných materiálů. Jeho životnost může obsáhnout dobu 5 i více let.

7. Proč se po rozbalení TIENS Poháru zdraví Hyper-H z řady TIENS Pramen zdraví objeví vodní mlha?

Když provádíme kontrolu vzorků Poháru, používáme k tomu vodu. Je proto normální, že po vylití vody jí zbytkové množství v Poháru zůstane.

8. Existuje nějaký požadavek na kvalitu vody používané v TIENS Poháru zdraví Hyper-H z řady TIENS Pramen zdraví?

Pro výrobu vodíkové vody používejte balenou neperlivou minerální vodu. Teplota voda se má pohybovat v rozmezí od 5°C do 35° C. Jiné tekutiny, např. různé nápoje či čaje, se nesmí používat. Pohár je navíc vybaven inteligentním čipem, který dokáže sám vyhodnotit, zda voda v Poháru je či není z hlediska objemu a kvality vhodná pro redukční proces.

9. Existuje časový limit, do kdy můžeme připravenou vodu bohatou na vodík pít?

Doporučujeme vám, abyste vodíkovou vodu vypili v rozmezí dvou hodin od chvíle přípravy.

10. Pokud Pohár vyprodukuje příliš mnoho vodíku, dojde k explozi?

Při konstrukci přístroje jsme do víka Poháru zabudovali pojistný ventil. Jakmile tlak v pojistném ventilu dosáhne hodnoty 1,5 N, dojde k automatickému odpuštění plynu. Přitom unikne malé množství vody, ozve se zvuk vypouštění plynu a na víko Poháru dopadnou kapky vody - to vše jsou normální úkazy provázející snižování tlaku.

11. Jak dlouho proces přípravy vody trvá?

Po zapnutí Poháru probíhá 10 minut elektrolýza a po jejím skončení zazní pípnutí a rozsvítí se modré světlo. V tuto chvíli je voda připravena ke konzumaci.

12. Rozbije se Pohár při pádu? Rozpadne se na kousky?

Pohár je vyroben z polykarbonátu potravinářské jakosti, jehož odolnost je menší než u běžného polykarbonátu, a proto se při pádu rozbije.

13. Jaký je obsah vodíku ve vodíkové vodě vyráběné v TIENS Poháru zdraví Hyper-H z řady TIENS Pramen zdraví? A jak účinkuje?

Obsah vodíku ve vodíkové vodě připravené během 10 minut v TIENS Poháru zdraví Hyper-H z řady TIENS Pramen zdraví převyšuje hodnotu 0,6 částí na milion. Na základě experimentálních údajů, které shromáždil japonský badatel Shigeo Ohta, probíhá antioxidace tak dlouho, dokud je obsah vodíku alespoň na hodnotě 0,05 částí na milion, přičemž platí, že čím je koncentrace vyšší, tím je proces antioxidace efektivnější.

14. Jedno staré čínské přísloví praví: „Věci se začnou vyvíjet opačným směrem, když dojdou do extrému“. Je možné, že bychom začali přijímat nadbytečné množství vodíku? Má nadměrný příjem vodíku nějaké vedlejší účinky? Jaká je vhodná denní dávka?

Vodíková voda v zásadě nemá žádné vedlejší účinky. Za prvé, lidé vypijí naráz jen omezené množství vody, a tak do sebe nemohou pitím vodíkové vody dostat nadměrné množství vodíkových molekul. Člověk dokáže naráz pozřít lžíci tablet, ale nedokáže naráz vypít 10 litrů vodíkové vody. Navíc nadbytečné vodíkové molekuly se v lidském těle nehromadí, ale vyloučí se z těla v podobě plynného vodíku. Po reakci s hydroxylovými radikály se vodíkové molekuly mění v molekuly vody, a ta nepatří mezi nebezpečné látky. Kapacita žaludku je menší než kapacita plic a lidé vypijí za den maximálně kolem 2 litrů. Objem vypitý za den bude odpovídat zvykům konkrétního člověka a my doporučujeme, aby nepřesahoval kapacitu žaludku, tedy 2 litry.

15. Proč červené světlo zabliká jen třikrát, a pak se vypne?

Nejprve zkontrolujte, zda nenastala jedna ze tří následujících okolností:

  1. Zkontrolujte, zda nedošlo k nárůstu teploty vody. Ujistěte se, že teplota spadá do rozmezí od 5°C do 35°C;

  2. Proveďte zkoušku vody tím, že ji vyměníte. Pokud pak přístroj funguje normálně, znamená to, že dříve použitá voda se k přípravě vodíkové vody nehodí.

  3. Vybitá baterie, dobijte baterii v Poháru.

Q16. Jak se Pohár čistí?

A16. Nejprve vlijte do Poháru 300 ml vody k příslušné značce, pak přilijte 30 ml světlého octa, promíchejte s vodou. Nechte chvilku ustát, jemně protřete a vylijte, pak přilijte další vodu a vypláchněte. Proces opakujte tak dlouho, dokud není voda, kterou vyléváte, čistá.

Q17. Co způsobuje, že Pohár náhle přestane fungovat, např. dřív, než uplyne 10 minut; anebo ho nelze uvést do chodu, případně se později sám vypne?

A17. Nejdříve vylijte z Poháru vodu a proveďte kontrolu pomocí nabíjení: pokud se přístroj vypne po zablikání červené kontrolky, znamená to, že je dostatečně napájen elektřinou.

  1. Pokud se výše uvedené situace opakují i při dostatečném napájení, Pohár umyjte podle pokynů v bodě Q16. V různých regionech je k dispozici voda různé kvality. Pokud je přístroj používán v oblastech s tvrdou vodou, může se po určité době začít usazovat bělavá či našedlá usazenina na povrchu elektrolytické sítě. Tato cizorodá látka postupně narušuje schopnost elektrolytické sítě zhotovené z antikorozního titanu citlivě reagovat na kvalitu používané vody, a může se přihodit, že čip zabudovaný do Poháru automaticky zvolí režim fungování přístroje i bez vody.

  2. Pravidelně Pohár umývejte, pokud se výše popsané situace objevují, tedy pokud se chod přístroje náhodně zastavuje, anebo pokud se nedaří uvést přístroj do chodu. Neopakujte cyklus přípravy vodíkové vody se stejným obsahem Poháru, namísto toho připravenou vodu na konci cyklu vypijte. Prázdný Pohár chraňte před usazováním prachu.

Recenze

Napsat recenzi

TIENS POHÁR ZDRAVÍ HYPER-H | VODÍKOVÁ VODA
TIENS POHÁR ZDRAVÍ HYPER-H | VODÍKOVÁ VODA

Země původu: Čína

Napsat recenzi

14 Ostatní výrobky ve stejné kategorii: